Zorionak Jesuitinak Bilbao! Felicidades Jesuitinas Bilbao!

[EUS] Jesuitinak La Inmaculada Ikastetxea, garapen iraunkorrean aitzindari den ikastetxea

FASFI Euskadin harro gaude, Bilboko Jesuitinak La Inmaculada ikastetxea, Jesuitinen Hezkuntza Fundaziokoa, Nazio Batuek garapen iraunkorreko kulturan ziurtatutako lehen ikastetxea bihurtu baita. GJH Ziurtagiriak, aintzatespen hori baliozkotzen duen erakundeak, nabarmendu nahi izan du Garapen Iraunkorreko Helburuak (GJH) bere gain hartzearen aldeko apustua ikuspegi integral batetik egin dela, hezkuntzako etapa guztiak hartuz eta, batez ere, didaktikatik haratago joan nahi izan duelako.

Maiatzaren 17an egin zen azken ikuskaritza eta zentroak nazioarteko estandarren arabera GJH kulturadun zentrotzat hartzeko behar ziren irizpideak betetzen zituela egiaztatzeko behar adina datu jaso ondoren, Lidergoa Garatu eta Prestatzeko Nazio Batuen Institutuak (CIFAL EBIDENTZIAK Bilbo-UNITAR, MERECODSen bidez) ziurtatu zuen Jesuiten Elkargoa dela.

«Bilboko Babesa«, «Plastikoa 0«, «Munduko birikak«, «Janaria ez da botatzen» edo «Green power Jesuitinak» bezalako proiektuak dira Hezkuntza Komunitate honek aldaketarekin duen inplikazioaren adibide.

Josune Extremiana, Jesuitinak Bilboko zuzendaria, hitz horiek partekatu zituen aintzatespen-ekitaldian:

«Gure fundatzaileak, Santa Cándidak, 1871n Jesusen Alaben Kongregazioa eta ikastetxeak sortu zituen, garaiko haur eta gazteei hezkuntza eta kultura eskuratzeko aukera emateko. Bere patuaren jabe eta libreagoak izatea nahi zuen. Gaur horri emakumeen jabekuntza deitzen diogu, eta 5. GJHn (Genero-berdintasuna) kokatzen dugu. Bada, berak, Agenda 2030eko aginduak ezagutu gabe, bazekien hezkuntzak potentzial handia duela gizartea eraldatzeko.

Denborarekin, ondare hori aldatuz eta egokituz joan da, garai bakoitzeko beharrei erantzuteko. Hasierako unibertsaltasuna gizarte-klase guztietako neskatoen arretara mugatzen zen, eta arreta berezia jartzen zitzaien pobreenei, eta metodo alaiena beti erabiltzeko aholkua ematen zitzaien. Gaur egun, guztientzako hezkuntza-proiektu inklusibo, parte-hartzaile eta berritzailea da. Euskal kultura lantzen eta besarkatzen dugu, eta, aldi berean, GJHen eta Agenda 2030en balioak zeharka txertatzen ditugu hezkuntza-maila guztietako arlo eta proiektuen curriculumean, munduko herritarrak prestatzeko».

«Jende txiki askok, leku txikietan, gauza txikiak eginez, mundua alda dezake
Eduardo Galeano

Erabili beti metodorik alaiena.

[ESP] Jesuitinas La Inmaculada Ikastetxea, colegio pionero en desarrollo sostenible 

En FASFI Euskadi nos sentimos orgullosos, el colegio Jesuitinas La Inmaculada de Bilbao, perteneciente a la Fundación Educativa Jesuitinas, se ha convertido en el primer centro educativo certificado en cultura de desarrollo sostenible por Naciones Unidas. ODS Certificado, la institución que valida este reconocimiento, ha querido destacar que la apuesta por asumir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se ha hecho desde una perspectiva integral, abarcando todas las etapas educativas y sobre todo, porque ha querido ir más allá de la simple didáctica.

El 17 de mayo fue la auditoría final y, una vez recogidas las suficientes evidencias para acreditar que el centro cumplía con los criterios necesarios para ser considerado un Centro con Cultura ODS según los estándares internacionales, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y Desarrollo del Liderazgo, CIFAL Málaga-UNITAR, a través de ODS Certificado, certificó que el colegio de Jesuitinas Bilbao es merecedor de esta distinción. 

Proyectos como «Bilboko Babesa«, «Plástico 0«, «Los pulmones del mundo«, «La comida no se tira» o «Green power Jesuitinas» son ejemplos de la implicación de esta Comunidad Educativa con el cambio.

Josune Extremiana, directora de Jesuitinas Bilbao, compartió estas palabras en la entrega del reconocimiento: 

«Nuestra fundadora, santa Cándida, creó en 1871 la Congregación y los colegios de las Hijas de Jesús para dar oportunidad a las niñas y jóvenes de la época a acceder a la educación y la cultura. Quería que fueran más libres y más dueñas de su destino. Hoy a esto lo llamamos empoderamiento de las mujeres y lo enmarcamos en el ODS 5 Igualdad de género. Pues bien, ella, sin conocer los mandatos de la Agenda 2030 ya intuyó que la educación tiene un enorme potencial para la transformación social. 

Con el tiempo, ese legado ha ido evolucionando y adaptándose para dar respuesta a las necesidades de cada época. El universalismo inicial que se circunscribía a la atención de niñas de todas clases sociales, con especial dedicación a las más pobres y su consejo de utilizar siempre el método más alegre, hoy lo traducimos en un proyecto educativo abierto a todos, inclusivo, participativo e innovador. Cultivamos y abrazamos nuestra cultura vasca y al mismo tiempo incorporamos los valores de los ODS y la Agenda 2030 de forma transversal en el currículum de las áreas y los proyectos de todos los niveles educativos, para formar a ciudadanos del mundo«.

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo«

Eduardo Galeano

Utilizad siempre el método más alegre.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s